Utvecklar, äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder.

Tillsammans med några av Sveriges ledande arkitekter uppför vi hållbara, energieffektiva byggnader med hög designkvalitet som bär våra uppdragsgivares varumärken.

Det här är Mattssons

Mattssons Fastighetsutveckling äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder med människa och miljö i centrum. Företaget grundades i Norrköping på 1930-talet av Ivan Mattsson. Familjen äger fortfarande företaget och idag är sonsonen Fredrik Mattsson VD.

Verksamhet och struktur

Moderbolagets verksamhet kretsar kring utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder. Moderbolaget Mattssons Fastigheter AB utvecklar och förvaltar egna kommersiella fastigheter och bostäder, medan dotterbolaget BRABO Stockholm AB utvecklar bostads- och hyresrätter. Mer om BRABO hittar du på www.brabostockholm.se

Kommersiellt

Fastighetsutveckling för långsiktig förvaltning

Där vi ser möjligheter att bygga eller utveckla funktionella lokaler förvärvar vi mark eller befintliga fastigheter. För att säkerställa att våra projekt uppfyller syftet för vi kontinuerlig dialog med blivande hyresgäster och medborgare. Tillsammans med några av Sveriges ledande arkitekter uppför vi sedan hållbara, energieffektiva byggnader med hög designkvalitet som bär våra uppdragsgivares varumärken. Vi har en egen organisation för utvecklings- och planarbete, liksom marknadsbearbetning och försäljning.

Casall

Huvudkontor och lager

Norrköping

Med skyltläge mot E4:an i Herstadbergs logistikområde i Norrköping uppför vi Argonet, en designmässigt stark, varumärkesbärande byggnad i samarbete med Thomas Eriksson Arkitekter. Byggnaden blir Casalls nya huvudkontor och lager.

Casall

Huvudkontor och lager

Norrköping

Med skyltläge mot E4:an i Herstadbergs logistikområde i Norrköping uppför vi Argonet, en designmässigt stark, varumärkesbärande byggnad i samarbete med Thomas Eriksson Arkitekter. Byggnaden blir Casalls nya huvudkontor och lager.

Postnord

Logistik

Norrköping

Läget i Norden, tillgången på kompetent personal, närheten till hamnen och E4:an är några av de strukturella faktorer som talar för en etablering av logistikverksamhet i Herstadberg i Norrköping. Här har Mattssons utvecklat fastigheten Syret och hyrt ut lokaler till bland andra Postnord.

Postnord

Logistik

Norrköping

Läget i Norden, tillgången på kompetent personal, närheten till hamnen och E4:an är några av de strukturella faktorer som talar för en etablering av logistikverksamhet i Herstadberg i Norrköping. Här har Mattssons utvecklat fastigheten Syret och hyrt ut lokaler till bland andra Postnord.

Kulturhuset

Kulturhus, bostäder och garage

Upplands Väsby

På uppdrag av Upplands Väsby kommun har Mattssons arbetat fram ett nytt kulturhus från skiss till färdig byggnad med en yta om 980 kvm. Byggnaden togs fram med stöd i en gedigen medborgardialog och i samarbete med styrgruppen. Målsättningen med huset, som har scenkonst i centrum, var att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kulturliv i hjärtat av kommunen.

Kulturhuset

Kulturhus, bostäder och garage

Upplands Väsby

På uppdrag av Upplands Väsby kommun har Mattssons arbetat fram ett nytt kulturhus från skiss till färdig byggnad med en yta om 980 kvm. Byggnaden togs fram med stöd i en gedigen medborgardialog och i samarbete med styrgruppen. Målsättningen med huset, som har scenkonst i centrum, var att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kulturliv i hjärtat av kommunen.

Vår modell bygger på ett nära samarbete med uppdragsgivaren, en kostnadseffektiv hållning samt en lyhördhet inför slutkundens behov. Från start till mål värnar vi om långsiktighet, eftersom vi vet att vi bygger för framtiden.

Bostäder

Stadsutveckling med hälsosamt liv i fokus

Sedan dotterbolaget BRABO grundades 2006 har vi byggt en lång rad hyres- och bostadsrättskvarter i Stockholm och Norrköping. Vår erfarenhet omfattar även planering och genomförande av projekt där handel, service och kultur ingår.

Vi bygger för framtiden

Vår modell bygger på ett nära samarbete med uppdragsgivaren, en kostnadseffektiv hållning samt en lyhördhet inför slutkundens behov. Från start till mål värnar vi om långsiktighet, eftersom vi vet att vi bygger för framtiden. Det påverkar naturligtvis valet av byggmaterial och -metoder, men också planeringen av området som helhet.

BRABO Aktiv

Vi arbetar utifrån vårt eget koncept BRABO Aktiv. Det innebär att vi bygger bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De hus vi byggt enligt detta koncept har till exempel gym, spa och allfunktionsrum där cykeln kan lagas eller skidorna vallas. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan koppla av, träna eller leka.

 

Mer om BRABO hittar du på

www.brabostockholm.se

Haga Norra

Bostadsrätter

Solna

I den nya stadsdelen Haga Norra i Solna bygger vi 418 bostäder i två kvarter. Kvarteren byggs med utgångspunkt i konceptet BRABO aktiv, vilket innebär att de boende får tillgång till gemensamma ytor som co-working space, gym, hobbyrum och relaxavdelning. På husens tak kommer terrasser med grillmöjligheter och odlingslådor att finnas. Projektet utvecklas i samarbete med Fabege.

Haga Norra

Bostadsrätter

Solna

I den nya stadsdelen Haga Norra i Solna bygger vi 418 bostäder i två kvarter. Kvarteren byggs med utgångspunkt i konceptet BRABO aktiv, vilket innebär att de boende får tillgång till gemensamma ytor som co-working space, gym, hobbyrum och relaxavdelning. På husens tak kommer terrasser med grillmöjligheter och odlingslådor att finnas. Projektet utvecklas i samarbete med Fabege.

Rindö Brygga

Bostadsrätter

Rindö

På ön Rindö, som ligger intill Vaxholm har vi utvecklat 24 exklusiva lägenheter. De vackra husen i lärkträ är gestaltade av Sandell Sandberg och de ligger placerade endast 22 meter från kajkanten. Samtliga lägenheter har uteplatser eller balkonger med havsutsikt, de flesta med säderläge och utsikt äver Solöfjärden.

Rindö Brygga

Bostadsrätter

Rindö

På ön Rindö, som ligger intill Vaxholm har vi utvecklat 24 exklusiva lägenheter. De vackra husen i lärkträ är gestaltade av Sandell Sandberg och de ligger placerade endast 22 meter från kajkanten. Samtliga lägenheter har uteplatser eller balkonger med havsutsikt, de flesta med säderläge och utsikt äver Solöfjärden.

Barkarby SIX

Hyresrätter

Barkarby

I Barkarbystaden i Stockholm har vi byggt 164 hyreslägenheter med gym, hobbyrum och pingisrum för de boende. På bottenvåningarna har vi även byggt lokaler för handel och service. Kvarteret ligger centralt placerat i Barkarbystaden, nära kommande tunnelbana, förskolor, skolor, handel och service.

Barkarby SIX

Hyresrätter

Barkarby

I Barkarbystaden i Stockholm har vi byggt 164 hyreslägenheter med gym, hobbyrum och pingisrum för de boende. På bottenvåningarna har vi även byggt lokaler för handel och service. Kvarteret ligger centralt placerat i Barkarbystaden, nära kommande tunnelbana, förskolor, skolor, handel och service.

Väsby Terrass

Bostadsrätter

Upplands Väsby

Upplands Väsby är strategiskt beläget med pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Bland villorna i Runby, strax väster om pendeltågsstationen, har vi uppfört ett punkthus i prefabricerad ljus betong med detaljer i perforerad aluminium och oljad ek. Huset är ritat av Thomas Eriksson Arkitekter. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats och fokus har lagts på små lägenheter, majoriteten har ett eller två rum och kök.

Väsby Terrass

Bostadsrätter

Upplands Väsby

Upplands Väsby är strategiskt beläget med pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Bland villorna i Runby, strax väster om pendeltågsstationen, har vi uppfört ett punkthus i prefabricerad ljus betong med detaljer i perforerad aluminium och oljad ek. Huset är ritat av Thomas Eriksson Arkitekter. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats och fokus har lagts på små lägenheter, majoriteten har ett eller två rum och kök.

Vårt eget koncept, BRABO Aktiv, innebär att vi bygger bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv.

Kontakt

Mattssons Fastighetsutveckling AB

 

Besöksadress, Norrköping:
Linnégatan 22
Tel: 011-364900
Fax: 011-364910

 

Postadress:
Box 603. SE-601 14 Norrköping

 

Besöksadress, Stockholm:
Hantverkargatan 21, Stockholm
Tel: 08-6544070
Fax: 08-6542930

Mari Edlund

Ekonomi

mari.edlund@mfu.se

Melina Granell

Ekonomichef

melina.granell@mfu.se

Minette Klint

Ekonomi

minette.klint@mfu.se

Fredrik Mattsson

VD

fredrik.mattsson@mfu.se

Andreas Möller

Vice VD

andreas.moller@mfu.se

Ann-Charlott Strömberg

Ekonomi

ann-charlott.stromberg@mfu.se

Thomas Söderdahl

Ekonomi

thomas.soderdahl@mfu.se

Mikael Wisth

Fastighetschef

mikael.wisth@mfu.se

Johanna Andersson

BRABO

johanna.andersson@brabostockholm.se

Patrik Ericson

BRABO

patrik.ericson@brabostockholm.se

Åsa Eriksson

BRABO

asa.eriksson@brabostockholm.se

Malin Forsberg

BRABO

malin.forsberg@brabostockholm.se

Lisa Lundin

BRABO

lisa.Lundin@brabostockholm.se

Anders Åström

BRABO

anders.astrom@brabostockholm.se