Tillsammans med några av Sveriges ledande arkitekter uppför vi hållbara, energieffektiva byggnader med hög designkvalitet som bär våra uppdragsgivares varumärken.

Det här är Mattssons

Mattssons Fastighetsutveckling äger, utvecklar och förvaltar
kommersiella fastigheter och bostäder med människa och miljö i
centrum. Företaget grundades i Norrköping på 1930-talet av Ivan
Mattsson. Familjen äger fortfarande företaget och idag är
sonsonen Fredrik Mattsson VD.

Verksamhet och struktur

Moderbolagets verksamhet kretsar kring utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder. Moderbolaget Mattssons Industrifastigheter utvecklar och förvaltar egna kommersiella fastigheter, medan dotterbolaget BRABO Stockholm utvecklar och förvaltar bostads- och hyresrätter. Mer om BRABO hittar du påwww.brabostockholm.se

Kommersiellt

Fastighetsutveckling för långsiktig förvaltning

Där vi ser möjligheter att bygga eller utveckla funktionella lokaler förvärvar vi mark eller befintliga fastigheter. För att säkerställa att våra projekt uppfyller syftet för vi kontinuerlig dialog med blivande hyresgäster och medborgare. Tillsammans med några av Sveriges ledande arkitekter uppför vi sedan hållbara, energieffektiva byggnader med hög designkvalitet som bär våra uppdragsgivares varumärken. Vi har en egen organisation för utvecklings- och planarbete, liksom marknadsbearbetning och försäljning.

 • Kulturhuset

  Kulturhus, bostäder och garage
  Upplands Väsby

  På uppdrag av Upplands Väsby kommun har Mattssons arbetat fram ett nytt kulturhus från skiss till färdig byggnad med en yta om 980 kvm. Byggnaden togs fram med stöd i en gedigen medborgardialog och i samarbete med styrgruppen.

  Målsättningen med huset, som har scenkonst i centrum, var att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kulturliv i hjärtat av kommunen.

 • PostNord

  Logistik
  Norrköping

  Läget i Norden, tillgången på kompetent personal, närheten till hamnen och E4:an är några av de strukturella faktorer som talar för en etablering av logistikverksamhet i Herstadberg i Norrköping.

  I det logistikcenter Mattssons utvecklat i området är bland andra PostNord hyresgäst.

 • Argonet

  Bilanläggning/Logistik
  Norrköping

  Med skyltläge mot E4:an i Herstadbergs logistikområde i Norrköping uppför vi en designmässigt stark, varumärkesbärande byggnad i samarbete med Thomas Eriksson Arkitekter. För den framtida hyresgästen finns möjlighet att utforma en egen anläggning om maximalt 14 000 kvm med flexibel användning.

  Lämplig verksamhet är bilanläggning med försäljning, kontor och serviceverkstad alternativt logistik- eller distributionsanläggning.

 • Stadium

  Logistik
  Norrköping

  I nära samarbete med Stadium har Mattsons planerat och uppfört en 32 000 kvm stor logistikcentral i Herstadberg i Norrköping. Härifrån distribueras idag varor till samtliga butiker i Sverige.

  Utöver ökad kostnadseffektivitet i logistikprocessen har Stadium bland annat fått ökad logistikkvalitet och frigjorda lagerytor i butikerna.

Vår modell bygger på ett nära samarbete med uppdragsgivaren, en kostnadseffektiv hållning samt en lyhördhet inför slutkundens behov. Från start till mål värnar vi om långsiktighet, eftersom vi vet att vi bygger för framtiden.

Bostäder

Stadsutveckling med hälsosamt liv i fokus

Sedan dotterbolaget BRABO grundades 2006 har vi byggt en lång rad hyres- och bostadsrättskvarter i Stockholm och Norrköping. Vår erfarenhet omfattar även planering och genomförande av projekt där handel, service och kultur ingår.

Vi bygger för framtiden

Vår modell bygger på ett nära samarbete med uppdragsgivaren, en kostnadseffektiv hållning samt en lyhördhet inför slutkundens behov. Från start till mål värnar vi om långsiktighet, eftersom vi vet att vi bygger för framtiden. Det påverkar naturligtvis valet av byggmaterial och -metoder, men också planeringen av området som helhet.

BRABO Aktiv

Vi arbetar utifrån vårt eget koncept BRABO Aktiv. Det innebär att vi bygger bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De hus vi byggt enligt detta koncept har till exempel gym, spa och allfunktionsrum där cykeln kan lagas eller skidorna vallas. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan koppla av, träna eller leka.

Mer om BRABO hittar du påwww.brabostockholm.se

 • Barkarbystaden

  Bostadsrätter
  Barkarby

  I Barkarbystaden i Stockholm har Mattssons utvecklat ett stadskvarter med 156 bostäder uppdelade på två etapper. Kvarteret har tydligt vertikal uppdelning per hus. Parkeringen finns under en grön bostadsgård. Ett café, en skräddare och en körskola har flyttat in i lokalerna i bottenvåningen.

  De är nu grannar med gym och cykelverkstad/aktivitetslokal som är vänd mot gatan och skapar liv i bottenvåningen. Ansvarig arkitekt är Thomas Eriksson Arkitekter.

 • Väsby fyr

  Bostadsrätter
  Upplands Väsby

  Intill det kulturhus i Upplands Väsby som Mattssons arbetat fram har vi även uppfört ett 14 våningar högt bostadshus med 50 lägenheter av mycket hög design- och arkitektmässig standard och med en makalös utsikt från balkonger samt takterrass. I husets garage finns p-platser avsedda för de boende.

  Byggnaden kallas för Väsby Fyr och är ett landmärke som både sticker upp och ut och annonserar ”det nya Upplands Väsby”, alldeles intill pendeltågsstationen. Ansvarig arkitekt är Thomas Eriksson Arkitekter.

 • Väsby Labs

  Bostads- och hyresrätter
  Upplands Väsby

  Inom ramen för Väsby Labs har Mattssons utvecklat ett kvarter med 225 lägenheter. Bostadshusens bottenvåningar är avsedda för verksamheter som höjer livskvaliteten för de boende i området och skapar en levande gatumiljö som är lätt att trivas i.

  Flera av konceptinslagen utgör dessutom tillskott som gynnar trakten i stort. Som exempel kan nämnas möjligheten till förenklade matinköp genom en servicebutik som är uthämtningsställe av matkassar som förbeställts online. Ansvariga arkitekter är SWECO och Thomas Sandell.

 • Torsviken

  Villor, parhus, radhus
  Norrköping

  I Torsviken i Norrköping planerar Mattssons för en villastad med 300 bostäder som integreras i och drar nytta av den omgivande naturen och betonar närheten till både sjö och hav. Utifrån variationerna i landskapet skapar vi ett självklart sammanhang för flerfamiljshus samt parhus, småhus och town houses med skogtomt eller egen trädgård.

  Husen får individuell utformning inom ett väl sammanhållet arkitekturkoncept. Vi planerar även för lokal infrastruktur med såväl barnomsorg som service och kommunikationer. Ansvarig arkitekt är Thomas Eriksson Arkitekter.

 • Rindö

  Bostadsrätter
  Rindö

  Tillsammans med Thomas Sandell skapar Mattssons cirka 75 exklusiva och bekväma lägenheter på Rindö i Stockholms skärgård, bara ett stenkast från kajkanten. Projektet genomförs i två etapper. Lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus med hiss.

  Samtliga lägenheter har stora uteplatser eller balkonger med makalös havsutsikt söderut över Solöfjärden. I föreningen finns möjlighet både till privat båtplats och parkeringsplats i garage.

 • Vilundaparken

  Idrottsanläggning, bostadsrätter och hyresrätter
  Upplands Väsby

  Mattssons har tagit ett helhetsgrepp kring Vilundaparken i Upplands Väsby för att skapa ett hållbart samhälle där besökare och boende har oändliga möjligheter att leva ett aktivt liv, där många olika mänskliga behov och önskemål kan uppfyllas och där funktion och design går hand i hand.

  Med utgångspunkt i de idrottsanläggningar som finns i området idag ska parken bli centrum i sportstaden Upplands Väsby. I planen ingår även ett bostadsområde med cirka 400 lägenheter som vetter mot befintlig bebyggelse med målsättningen att skapa en stadsgata som bryter barriären mellan väg och stad.

Vårt eget koncept, BRABO Aktiv, innebär att vi bygger bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv.

Kontakt

Mattssons Fastighetsutveckling AB

Besöksadress, Norrköping:
Norra Promenaden 29
Tel: 011-364900
Fax: 011-364910

Postadress:
Box 603. SE-601 14 Norrköping

Besöksadress, Stockholm:
Hantverkargatan 21, Stockholm
Tel: 08-6544070
Fax: 08-6542930

Mari Edlund Ekonomi
mari.edlund@mfu.se

Oskar Frisk Analytiker
oskar.frisk@mfu.se

Minette Klint Ekonomi
minette.klint@mfu.se

Susanna Korpe CFO
susanna.korpe@mfu.se

Therese Lindemann Koncerncontroller
therese.lindemann@mfu.se

Fredrik Mattsson VD
fredrik.mattsson@mfu.se

Andreas Möller Vice VD
andreas.moller@mfu.se

Ann-Charlott Strömberg Ekonomi
ann-charlott.stromberg@mfu.se

Mikael Wisth Fastighetschef
mikael.wisth@mfu.se

Johanna Andersson BRABO
johanna.andersson@brabostockholm.se

Sandra Bergqvist BRABO
sandra.bergqvist@brabostockholm.se

Fredrik Eklund BRABO
fredrik.eklund@brabostockholm.se

Patrik Ericson BRABO
patrik.ericson@brabostockholm.se

Åsa Eriksson BRABO
asa.eriksson@brabostockholm.se

Malin Forsberg BRABO
malin.forsberg@brabostockholm.se

Daniel Lindhén BRABO
daniel.lindhen@brabostockholm.se

Lisa Lundin BRABO
lisa.Lundin@brabostockholm.se

Pontus Nylander BRABO
pontus.nylander@brabostockholm.se

Anders Åström BRABO
anders.astrom@brabostockholm.se

Trygg hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR

Från och med den 25 maj gäller en ny dataskyddslagstiftning för hela EU, GDPR, som innebär nya regler för behandling av personuppgifter. Lagen innebär att kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vill på grund av ovan informera er om att de personuppgifter ni lämnat kan komma att sparas hos oss och hanteras, i enlighet med GDPR beroende på vad din intresseanmälan/kontakt avser. Vi sparar endast information som vi behöver för att kunna hjälpa er på bästa sätt. Om ni inte vill att vi ska spara era uppgifter är det viktigt att ni kontaktar oss på info@mfu.se så ser vi till, i enlighet med GDPR, att hjälpa er.